Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád internetu

2. 7. 2009

 

Provozní řád  Internetu pro veřejnost

  
1.  Internetové služby může využívat každý návštěvník knihovny, musí ovládat základy
 práce s počítačem a internetem. Přístup k internetu je zdarma.
2.  Uživatel bez platného čtenářského průkazu může být připojen k internetu 20 minut,
návštěvník s platným čtenářským průkazem až 60 minut, přičemž u jedné stanice mohou
pracovat nejvýše 2 lidé.  
3.  Časové limity pro využití internetu lze upravovat podle potřeby a podle možností
knihovny. Návštěvníci musí dbát  pokynů knihovníka.
4.  Zájemci si mohou zamluvit pracovní  místo předem. Doba prodlení je maximálně 
5 minut. Stejným způsobem lze zamluvení stanice předem i zrušit. 
5.  Návštěvníci mohou používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno
 nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu
 nebo měnit nastavení počítače. 
6.  Informace a soubory získané při práci s internetem si mohou uživatelé vytisknout,
 nebo odnést na disketách či USB klíči. Mohou k tomu využívat vlastní nepoškozené 
diskety.
7.  Po předcházející domluvě s knihovníkem je pro méně zkušené uživatele možné 
si domluvit individuální konzultace.      
8.  Není povoleno využívat program Outlook Express k odesílání pošty a provozovat
  počítačové hry. 
9.  Není povoleno navštěvovat internetové stránky, jejichž obsah není vhodný
 k prohlížení ve veřejných prostorách. 
10. Získané informace a data (v jakékoliv formě a na jakémkoliv médiu) slouží výhradně
 k osobní potřebě návštěvníka a k jeho studijním účelům. Je zakázáno je jakýmkoliv
 způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat, 
prodávat nebo jinak využívat, zejména ne ke komerčním účelům. Případné zneužití dat 
a informací může být trestné (dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění). 
11. Uživatel nesmí šířit nelegální software, popřípadě jej vědomě používat. Rovněž je
 zakázáno kopírovat a distribuovat i části operačního systému a instalovaných programů. 
12. Uživatel se nesmí snažit získat přístup ke chráněným informacím a k datům jiných
 uživatelů. 
13. Provozovatel (Obecní knihovna v Suchohrdlech u Miroslavi) nenese odpovědnost
 za obsah souborů stažených z internetu (zvláště pak obsahují-li viry)
ani případné škody, které by mohly vzniknout jejich dalším používáním.  
14. V případě porušení provozního řádu může být uživatel od počítače vykázán. 
 
 
 
V Suchohrdlech u Miroslavi, 17.1.2008